ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động OnOnPay (gọi tắt là OnOnPay): là dịch vụ thanh toán trực tuyến do Công ty Cổ phần OnOnPay cung cấp tại địa chỉ www.ononpay.com
Bạn: được dùng trong Điều khoản sử dụng này đề cập đến tất cả những cá nhân và tổ chức sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến qua OnOnPay.
Điều khoản này: là viết tắt của Điều Khoản Sử Dụng OnOnPay.
Tài Khoản Thẻ: là tài khoản của Chủ Thẻ mở tại các ngân hàng và thông qua đó các giao dịch được thanh toán.
Thẻ: là thẻ ghi nợ bao gồm thẻ nội địa do các ngân hàng phát hành cho Chủ thẻ để thực hiện các giao dịch trên Tài Khoản Thẻ.
Thẻ thanh toán: Là tên gọi chung của các loại thẻ nhựa hoặc thẻ ảo (tín dụng, ghi nợ, trả trước). Các loại thẻ này có chức năng thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ.
Thẻ tín dụng: là một loại thẻ thanh toán cho phép chủ thẻ tiêu dùng hay rút tiền theo hạn mức nhất định cho phép. Thẻ tín dụng cho phép chủ thẻ chi tiêu trước, trả tiền sau.
Thẻ ghi nợ: Là một loại thẻ ngân hàng cho phép chủ thẻ có thể dùng để tiêu dùng hay rút tiền. Thẻ ghi nợ được nối đến một tài khoản trong ngân hàng và cho phép sử dụng trong phạm vi số dư của tài khoản đó.
Tổ chức phát hành: Là tổ chức tài chính cung cấp các loại thẻ thanh toán.
Ngân hàng phát hành: Là một tổ chức phát hành các loại thẻ thanh toán cho chủ thẻ sử dụng. Tên của ngân hàng phát hành được in lên thẻ thanh toán. Ngân hàng thanh toán cũng đưa ra những quy định trong thanh toán dành cho chủ thẻ.
Giao dịch thanh toán: Là hành động được thực hiện giữa chủ thẻ và người bán hàng dẫn tới các hoạt động tài chính được thực hiện giữa người mua hàng và người bán hàng.
Hóa đơn trực tuyến: Là các hóa đơn được các đơn vị chấp nhận thẻ xuất cho khách hàng qua email hoặc trên website qua Interrnet.
Mã giao dịch (hay mã hoá đơn): Là dấu hiệu nhận biết một giao dịch và được chuyển cho để xử lý. Các mã giao dịch này là duy nhất cho một tổ chức bán hàng.
Khiếu nại: là khiếu nại cho một giao dịch từ phía người mua hàng. Khiếu nại thường dẫn đến hậu quả là xuất hiện giao dịch đòi bồi hoàn. Một khiếu nại có thể xuất hiện bởi các lý do như bị lợi dụng thông tin thẻ, giao dịch lỗi…
ĐIỀU 2. XÁC NHẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Điều khoản sử dụng là cam kết giữa Bạn và OnOnPay khi Bạn thực hiện giao dịch thanh toán tại OnOnPay. Tại mọi thời điểm,Ononpay có thể cập nhật, bổ sung Điều khoản sử dụng. Sau khi Điều khoản sử dụng được cập nhật, Bạn vẫn sử dụng Ononpay có nghĩa là Bạn đã hiểu và đồng ý với Điều khoản sử dụng mới.
Trước khi thực hiện giao dịch thanh toán tại OnOnPay, Bạn cần đọc kỹ các mục trong Điều khoản sử dụng. Nếu Bạn sử dụng OnOnPay nghĩa là Bạn đã hiểu rõ và chấp nhận cũng như tuân thủ các thỏa thuận và Điều khoản dưới đây.
Thông qua việc thực hiện giao dịch thanh toán tại OnOnPay có nghĩa là Bạn ký xác nhận đồng ý trả phí sử dụng dịch vụ.
ĐIỀU 3. BẢN QUYỀN VÀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Về bản quyền website, Bạn phải xác nhận và đồng ý rằng địa chỉ website http://OnOnPay.vn thuộc về OnOnPay. Tất cả sản phẩm, dịch vụ, logo, kiểu dáng thiết kế… được đưa lên website đều thuộc quyền sở hữu của OnOnPay, cũng như thuộc sở hữu của đơn vị chủ quản là OnOnPay. Không có bất kỳ cá nhân, đơn vị, tổ chức nào khác được phép sao chép, sử dụng nếu chưa được sự đồng ý của OnOnPay.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN

Khi thực hiện giao dịch thanh toán, Bạn cam kết rằng Bạn đủ năng lực hành vi dân sự ký kết hợp đồng. Bạn cũng đồng ý rằng: cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin mà OnOnPay yêu cầu. Nếu Bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu OnOnPay có căn cứ hợp lý để nghi ngờ thông tin Bạn cung cấp không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác thì OnOnPay có quyền từ chối việc cung cấp bất kỳ hay toàn bộ chức năng, dịch vụ của OnOnPay tại thời điểm hiện tại hoặc sau này. Người dùng hợp lệ là người dùng sử dụng OnOnPay với mục đích hợp lệ, không nhằm lợi dụng hệ thống để làm lợi cho cá nhân của mình. Người dùng hợp lệ không bao gồm các sim thẻ đăng ký hàng loạt (từ đại lý sim thẻ hoặc do chủ ý đăng ký tự động). OnOnPay có quyền kiểm tra ngẫu nhiên tính hợp lệ của thông tin các tài khoản trên hệ thống và có quyền từ chối cung cấp dịch vụ hoặc lợi ích (khuyến mãi, coupons, vouchers, quà tặng và các hình thức tương tự) nếu phát hiện gian lận trong các thông tin đã cung cấp (ví dụ: số điện thoại cung cấp không thể liên lạc được)
Bạn có nghĩa vụ trả phí sử dụng dịch vụ theo quy định.
Bạn thông báo ngay cho bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi về bất kỳ trường hợp bất thường nào bao gồm nhưng không giới hạn khi có giao dịch không do bạn tạo, thông tin cá nhân của bạn bị thay đổi; hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật. OnOnPay không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Bạn không tuân thủ quy định tại Điều này.
Đối với những giao dịch thanh toán, Bạn phải lưu giữ các hóa đơn trực tuyến, chứng từ liên quan đến giao dịch đó, để có căn cứ đối chiếu. Trong trường hợp Bạn không lưu giữ được chứng từ để chứng minh cho giao dịch đó, OnOnPay chỉ là người hỗ trợ Bạn trong việc tìm lại các chứng từ gốc đó.
Khi thực hiện một lệnh giao dịch nào đó, Bạn có trách nhiệm tìm hiểu rõ giao dịch, tránh nhầm lẫn trước khi thực hiện lệnh. Bạn phải đồng ý rằng trong trường hợp Bạn thực hiện giao dịch có sự nhầm lẫn, OnOnPay không chịu trách nhiệm do những nhầm lẫn của Bạn. Trong trường hợp này, Bạn phải thông báo với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn giải quyết.
Trường hợp Bạn đã thực hiện giao dịch, nhưng bạn không nhận được hoá đơn trực tuyến, hoặc gặp các trục trặc trong quá trình giao dịch nêu tại Điều này, Bạn phải báo ngay cho bộ phận chăm sóc khách hàng qua:
– Email: [email protected]
– Điện thoại: 1900.63.67.51
ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ONONPAY

Có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp cho Bạn các thông tin, tài liệu cần thiết về sử dụng OnOnPay.
Có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ.
Có thể đóng, tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của Bạn vào dịch vụ.
Có thể liên hệ với người bán hàng mà Bạn giao dịch, liên hệ với ngân hàng của Bạn, với người sử dụng khác hoặc liên hệ tới bên thứ ba để cảnh báo hoặc lưu ý tới hành động của Bạn.
Có thể sử dụng các quy định Luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để áp dụng với Bạn.
ĐIỀU 6. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

Vi phạm bản thỏa thuận này và/hoặc tất cả các chính sách/quy định khác mà bạn đã đồng ý với OnOnPay.
Vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của OnOnPay và của các bên thứ ba liên quan.
Phát tán virus, Trojan, worms, cố tình phá hoại hệ thống OnOnPay dưới mọi hình thức.
Hành động có tính chất làm mất uy tín, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối.
Cung cấp thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm.
Từ chối hợp tác điều tra, hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của OnOnPay.
Sử dụng OnOnPay để lừa đảo hoặc mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.
Sử dụng bất kỳ các loại robot, spider, các thiết bị tự động khác hoặc thực hiện thủ công để giám sát hay sao chép website của OnOnPay mà không được OnOnPay cho phép.
Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá) các biện pháp mà OnOnPay thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống của OnOnPayi dụng giao dịch trên OnOnPay để truyền bá những tin tức, hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
Mỗi một người dùng chỉ được sở hữu 01 tài khoản OnOnPay duy nhất. Trong một số trường hợp OnOnPay có thể yêu cầu người dùng xác thực bằng Chứng minh thư /hộ chiếu.
ĐIỀU 7. BẢO TRÌ, BẤT KHẢ KHÁNG

Một số thời điểm, OnOnPay có thể tạm ngừng hoạt động để nâng cấp hoặc bảo trì hệ thống kỹ thuật hoặc xử lý sự cố phát sinh. Trong trường hợp này, OnOnPay sẽ gửi cho Bạn thông báo trên website http://ononpay.com. Khi thông báo đã được hiển thị trên website, OnOnPay sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh do khách hàng không biết về việc tạm ngừng hoạt động này.
Trong trường hợp vì các lý do trực tiếp hay gián tiếp gây ra thiệt hại bởi các trường hợp Bất khả kháng, OnOnPay sẽ không chịu trách nhiệm.
Các trường hợp Bất khả kháng bao gồm: các sự kiện hay tình huống bất thường ngoài tầm kiểm soát của các bên như chiến tranh, tội phạm, thiên tai (như hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, phun trào núi lửa, bảo tố hay các thảm họa tự nhiên khác); nội chiến, nổi loạn, cách mạng, khởi nghĩa, sức mạnh quân sự hoặc sung quân; các hoạt động khủng bố, quốc hữu hóa, sự trừng phạt của chính quyền, bao vây, cấm vận; tranh chấp lao động, bãi công; gián đoạn hoặc hỏng hóc của hệ thống điện.
ĐIỀU 8. THÔNG BÁO

OnOnPay là trung gian nhằm đảm bảo an toàn cho các bên giao dịch. Do đó, Bạn phải hiểu rõ và đồng ý với OnOnPay về việc chúng tôi có quyền gửi các thông báo về giao dịch đến Bạn. Những thông báo này được gửi qua email từ địa chỉ chính thức của OnOnPay. Bạn phải đọc kỹ thông báo và xác nhận theo yêu cầu. Những email đó được gửi từ địa chỉ chính thức của OnOnPay và chỉ có chức năng cung cấp thông tin cho người dùng, không có bất cứ nội dung nào yêu cầu Bạn phải cung cấp các thông tin nhạy cảm như số tài khoản ngân hàng hay số thẻ tín dụng…

ĐIỀU 9. TRANH CHẤP VỚI ONONPAY

Liên lạc với OnOnPay:
Nếu có bất cứ vấn đề tranh chấp nào giữa bạn và OnOnPay, thì trước tiên bạn hãy vui lòng liên hệ tới Trung tâm hỗ trợ khách hàng của OnOnPay theo một trong các phương thức sau:
Gọi tới số điện thoại: 1900.63.67.51
Gửi Email tới địa chỉ: [email protected]
Chat với nhân viên hỗ trợ thông qua các nick chat được tích hợp trên website của OnOnPay.
Gửi Khiếu nại trong mục Tra soát khiếu nại của OnOnPay.
Luật và Tòa án cho sự tranh chấp: Bạn đồng ý rằng, tất cả các tranh chấp nếu có giữa bạn và OnOnPay nếu không giải quyết được thông qua thỏa thuận hoặc thương lượng giữa hai bên sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án theo Luật quy định của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Tranh chấp không thích hợp: Tất cả các yêu cầu Bạn đưa ra để chống lại OnOnPay sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 9 của Điều khoản này. Các yêu cầu mang tính đối lập với Điều 10 của Điều khoản này sẽ được xem là các vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp và là một sự vi phạm đối với bản thỏa thuận này. Và thông qua bản thông báo của OnOnPay về vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp được gửi tới bạn, bạn đã thất bại trong việc yêu cầu giải quyết tranh chấp với OnOnPay.
Không bảo đảm:
Chúng tôi không đảm bảo an toàn cho các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của OnOnPay.
Chúng tôi không kiểm soát các sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đặt mua từ người bán.
OnOnPay không đảm bảo sự kết nối liên tục, không bị gián đoạn khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi bởi vì OnOnPay phụ thuộc vào nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi như hạ tầng mạng của nhà cung cấp dịch vụ internet, nhà cung cấp đường truyền…
ĐIỀU 10. TRANH CHẤP VỚI BÊN THỨ BA

Khi có tranh chấp với bên thứ ba, Bạn hiểu rằng chính Bạn và bên thứ ba là người hiểu mấu chốt sự việc. Do đó, Bạn phải đồng ý rằng khi tranh chấp này xảy ra, Bạn và bên thứ ba sẽ phải trực tiếp giải quyết vấn đề. OnOnPay sẽ là người hỗ trợ Bạn nếu vấn đề chưa được giải quyết ổn thỏa.