Tin tức

Chính sách và điều khoản sản phẩm

(Áp dụng cho sản phẩm “Cho vay/ mua chịu” của Công ty Cổ phần dịch vụ di động OnOnPay Việt Nam)

Khi đại lý sử dụng sản phẩm này đồng nghĩa với việc đại lý đã chấp nhận chính sách và điều khoản của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ các chính sách và điều khoản này một cách cẩn thận.

1. Mô tả chung về sản phẩm:
- OnOnPay cấp vốn cho đại lý. Sau đó, đại lý cho khách hàng vay để tiêu dùng qua ứng dụng OnOnPay – Thanh toán thông minh.
- Khoản tiền vay được nạp vào tài khoản ví OnOnPay của khách hàng.

2. Thông tin về khoản vay:
- Giá trị khoản vay: Khách hàng chọn 1 trong 5 giá trị vay dưới đây:
+ 100.000 VND
+ 200.000 VND
+ 300.000 VND
+ 400.000 VND
+ 500.000 VND
- Kỳ hạn trả: 10 ngày kể từ ngày khách hàng nhận khoản vay vào tài khoản ví OnOnPay.
- Phí: 10%/ kỳ hạn 10 ngày.
+ Trường hợp trả trước, đúng hạn: Phí 10%
+ Trường hợp trả sau kỳ hạn: Tính phí theo kỳ 10 ngày.

3. Vai trò & quyền lợi của các bên:
3.1. Đại lý:
- Vai trò: 
+ Quyết định có cho khách hàng vay hay không.
+ Thu nợ từ khách hàng.
+ Hoàn trả tiền gốc cho OnOnPay trong mọi trường hợp (VD: Khi khách hàng không hoàn trả).
- Quyền lợi: Hưởng 100% tiền phí từ khách hàng.

3.2. OnOnPay:
- Vai trò: 
+ Cấp vốn cho đại lý để đại lý cho khách hàng vay
+ Trợ giúp đại lý quản lý khoản vay. (VD: Công cụ quản lý khoản vay trên Website: ban.ononpay.com, thông báo nhắc nợ khách hàng).
- Quyền lợi:    
+ Tham khảo nhu cầu vay nhỏ, ngắn hạn trên thị trường.
+ Sở hữu dữ liệu hành vi trả nợ của khách hàng.

3.3. Khách hàng:
- Vai trò: Hoàn trả khoản vay cho đại lý khi đến kỳ hạn.
- Quyền lợi: Được vay những khoản nhỏ để sử dụng khi cần.

Nếu đại lý có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách, điều khoản sử dụng, vai trò và quyền lợi khi sử dụng sản phẩm “Cho vay/ mua chịu” xin vui lòng liên hệ tới email: [email protected] để được hỗ trợ 

  1800.6751   Hỏi đáp