Trở thành Đại sứ của OnOnPay

Chiết khấu cạnh tranh, phần mềm linh hoạt, ổn định, theo dõi lợi nhuận chính xác mọi lúc mọi nơi.

Chương trình Đại sứ bán hàng


Thời gian làm việc linh động

Bạn có thể làm việc bất cứ nơi đâu,
bất cứ khi nào bạn muốn

Không cần vốn

OnOnPay sẽ hỗ trợ toàn bộ vốn bán hàng
và không giới hạn mức cấp vốn hàng tháng

Chiết khấu hấp dẫn

Mức chiết khấu hấp dẫn 4% doanh thu
ngay sau khi bán hàng

Quy trình dịch vụ

1
Đăng ký Đại sứ
2
Nhận tạm ứng
3
Tiến hành bán hàng

Bước 1: Đăng ký thông tin

Bước 2: Nhận tài khoản từ OnOnPay

Bước 3: Tải app Đại sứ và đăng nhập tài khoản do OnOnPay cung cấp

Chính sách bán hàng và chi trả chiết khấu

- Mỗi đại sứ bán hàng sẽ được hưởng mức chiết khấu trên mỗi giao dịch bán là 4%, áp dụng cho tất cả các sản phẩm hiện tại được cung cấp bởi OnOnPay.

- Số tiền chiết khấu đại sứ được hưởng trên mỗi giao dịch bán sẽ được cộng dồn và chi trả vào thời điểm đại sứ bán hàng nộp lại số tiền hàng đã phân phối thành công cho OnOnPay theo quy địnhtại điều 1 phía trên, cụ thể:

o Đối với hình thức thanh toán (1): Tổng số tiền chiết khấu đại sứ bán được hưởng sẽ được trừ vào tổng giá trị bán đại sứ đã phân phối thành công và phần còn tại nộp tiền mặt cho OnOnPay theo quy định.

o Đối với hình thức thanh toán (2) và (3): Đại sứ bán tự tính toán số tiền chiết khấu được hưởng. Số tiền nộp lại vào tài khoản của OnOnPay là tổng giá trị bán trừ đi tổng chiết khấu đại sứ hưởng theo chính sách.

VD: Tổng giá trị bán thành công là 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng).

Số tiền chiết khấu đại sứ bán được hưởng theo quy định là: 2tr * 4% = 80.000 VNĐ

Số tiền cần nộp lại tại trụ sở hoặc chuyển khoản vào tài khoản cho OnOnPay là: 2.000.000 – 80.000 = 1.920.000 (VNĐ)


- Mỗi đại sứ bán hàng sẽ được tạm ứng một giá trị tiền hàng là 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn) để có thể bắt đầu hoạt động.

- Số tiền này sẽ được tạm ứng vào ví của tài khoản đại sứ được mở trên hệ thống của OnOnPay.

- Số tiền này chỉ được dùng để thanh toán cho các sản phẩm/ dịch vụ mà OnOnPay cung cấp.


OnOnPay sẽ hỗ trợ đại sứ trong quá trình bán hàng:

Thời gian nộp tiền

- Trường hợp 1: Trong vòng 3 ngày kể kể từ khi đại sứ bán hàng bán hết tối thiểu là 90% số tiền tạm ứng mà OnOnPay đã cấp vào tài khoản bán.

- Trường hợp 2: Nếu trong tháng trước đó đại sứ bán hàng chưa hề phát sinh bất cứ một giao dịch nào, thì trong vòng từ ngày 1 đến ngày 5 mỗi tháng kế tiếp.

Hình thức nộp tiền

- Nộp tiền mặt tại trụ sở của OnOnPay.

- Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của OnOnPay.

- Chuyển khoản vào tài khoản của OnOnPay.

- Sau khi hoàn thiện việc nộp lại tiền thu từ hoạt động bán hàng theo quy định, đại sứ bán hàng sẽ được làm mới hạn mức tạm ứng để tiếp tục bán hàng.

Tính năng nổi bật

Với nhiều tính năng hấp dẫn sẽ hỗ trợ bạn bán hàng và
kiểm soát doanh thu dễ dàng, mọi lúc mọi nơi


Nhận thông báo
khi có khuyến mại nhà mạng.

Nạp nhiều số,
mua nhiều mã thẻ cùng lúc.

Xem lịch sử giao dịch.

X

Chương trình Đại sứ bán hàng


Thời gian làm việc linh động

Bạn có thể làm việc bất cứ nơi đâu,bất cứ khi nào bạn muốn

Không cần vốn

OnOnPay sẽ hỗ trợ toàn bộ vốn bán hàng và không giới hạn mức cấp vốn hàng tháng

Chiết khấu hấp dẫn

Mức chiết khấu hấp dẫn 4% doanh thu ngay sau khi bán hàng

Quy trình dịch vụ


Bước 1: Đăng ký thông tin

Bước 2: Nhận tài khoản từ OnOnPay

Bước 3: Tải app Đại sứ và đăng nhập tài khoản do OnOnPay cung cấp

Chính sách bán hàng và chi trả chiết khấu

- Mỗi đại sứ bán hàng sẽ được hưởng mức chiết khấu trên mỗi giao dịch bán là 4%, áp dụng cho tất cả các sản phẩm hiện tại được cung cấp bởi OnOnPay.

- Số tiền chiết khấu đại sứ được hưởng trên mỗi giao dịch bán sẽ được cộng dồn và chi trả vào thời điểm đại sứ bán hàng nộp lại số tiền hàng đã phân phối thành công cho OnOnPay theo quy địnhtại điều 1 phía trên, cụ thể:

Đối với hình thức thanh toán (1): Tổng số tiền chiết khấu đại sứ bán được hưởng sẽ được trừ vào tổng giá trị bán đại sứ đã phân phối thành công và phần còn tại nộp tiền mặt cho OnOnPay theo quy định.

Đối với hình thức thanh toán (2) và (3): Đại sứ bán tự tính toán số tiền chiết khấu được hưởng. Số tiền nộp lại vào tài khoản của OnOnPay là tổng giá trị bán trừ đi tổng chiết khấu đại sứ hưởng theo chính sách.

VD: Tổng giá trị bán thành công là 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng).

Số tiền chiết khấu đại sứ bán được hưởng theo quy định là: 2tr * 4% = 80.000 VNĐ

Số tiền cần nộp lại tại trụ sở hoặc chuyển khoản vào tài khoản cho OnOnPay là: 2.000.000 – 80.000 = 1.920.000 (VNĐ)

- Mỗi đại sứ bán hàng sẽ được tạm ứng một giá trị tiền hàng là 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn) để có thể bắt đầu hoạt động.

- Số tiền này sẽ được tạm ứng vào ví của tài khoản đại sứ được mở trên hệ thống của OnOnPay.

- Số tiền này chỉ được dùng để thanh toán cho các sản phẩm/ dịch vụ mà OnOnPay cung cấp.

OnOnPay sẽ hỗ trợ đại sứ trong quá trình bán hàng:

Thời gian nộp tiền

Trường hợp 1: Trong vòng 3 ngày kể kể từ khi đại sứ bán hàng bán hết tối thiểu là 90% số tiền tạm ứng mà OnOnPay đã cấp vào tài khoản bán.

Trường hợp 2: Nếu trong tháng trước đó đại sứ bán hàng chưa hề phát sinh bất cứ một giao dịch nào, thì trong vòng từ ngày 1 đến ngày 5 mỗi tháng kế tiếp.

Hình thức nộp tiền

- Nộp tiền mặt tại trụ sở của OnOnPay.

- Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của OnOnPay.

- Chuyển khoản vào tài khoản của OnOnPay.

- Sau khi hoàn thiện việc nộp lại tiền thu từ hoạt động bán hàng theo quy định, đại sứ bán hàng sẽ được làm mới hạn mức tạm ứng để tiếp tục bán hàng.

Tính năng nổi bật

Với nhiều tính năng hấp dẫn sẽ hỗ trợ bạn bán hàng và kiểm soát doanh thu dễ dàng, mọi lúc mọi nơi


Nhận thông báo khi có khuyến mại nhà mạng.

Nạp nhiều số, mua nhiều mã thẻ cùng lúc.

Xem lịch sử giao dịch.

Đăng ký Đại sứ

Tải app Đại sứ

Trụ sở: Tầng 8, tòa nhà DC, số 144 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Chi nhánh: Tầng 10, không gian làm việc chung Dreamplex, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Quận 1, HCM.